• Morten Børup Skolen

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 16-06-2016:  841 elever


 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 23,7 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 24,1 elever pr. klasse

  •  

Gennemsnitskarakterer

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=745002

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 16-06-2016:  74


  •  
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale